Hvordan får man finansiering til en opstart?

Formålet med dette program er at yde assistance og støtte til startups. Det er et todelt program:

1) GOVTER: Et non-profit selskab, der yder finansiering til startups.

2) Opstart: En opstart, der modtager finansieringen fra GOVTER og derefter ansøger om flere midler fra private investorer.

3) Private investorer: Investorer, der giver penge til startups. De yder ikke altid direkte finansiering, men de vil lede efter potentielle partnere, kunder og tjenester samt se efter de bedste virksomheder i deres sektor.

En opstart er en virksomhed, som grundlæggeren og hans team har adgang til kapital (finansiering) og ressourcer (produktionsfaciliteter, kontorlokaler, personale) til. Opstarten skaber produkter og tjenester, der er unikke for sin branche. Denne bog har til formål at give dig et overblik over de forskellige typer opstart og hvordan de kan finansieres.

Først og fremmest bør du ikke prøve at lave al markedsføringen selv. Du har brug for penge til at gøre det. Og hvis du har brug for finansiering, kan du ikke forvente, at folk giver dig penge uden beviser på, at de mener alvor med din idé.

At starte op handler ikke kun om at markedsføre det, men også om at træne jer selv i, hvad der skal gøres for at lykkes. Hvis du ikke er dygtig til at markedsføre, vil ingen ønsker at investere sin tid i dit projekt, medmindre han har et bevis på, at det er værd at gøre og vil tjene penge efter udgifter og tab (hvis der er udgifter og tab).

Hvad kendetegner en opstart?

En opstart er en virksomhed, der har potentiale til at ændre verden. Det er drevet af grundlæggerne, medarbejderne og investorerne. En opstart tilbyder noget, som ingen andre virksomheder gør.

En opstart kan findes på stort set alle områder af livet – det kan være videnskabeligt, medicinsk, landbrugsmæssigt eller miljømæssigt. Udfordringen for nystartede virksomheder er, hvordan man går fra idé til salgbart produkt – normalt vil det komme til at koste penge og teknisk ekspertise. Energy & Energy Efficiency Lab (EE Lab) ved Energistyrelsen blev grundlagt som et initiativ til finansiering af nystartede virksomheder inden for lavemissionsteknologi med fokus på energieffektivitet og bæredygtigt landbrug.

En opstart er en virksomhed, der er ny eller er etableret. Det er en relativt lille virksomhed med en meget begrænset kundebase, normalt med kun et produkt at sælge og et par ansatte.

En opstart starter normalt i det små og har ikke ressourcer til at ansætte mere personale.

Grundlæggerne starter det normalt som en idé om deres venner eller familiemedlemmer og opbygger derefter virksomheden derfra. De skaber innovativt udstyr eller softwareløsninger, der kan bruges af kunder ved deres opstart. Sådanne startups vil sandsynligvis have en indledende høj vækstrate, men til sidst slår det ud, da de står over for hård konkurrence fra større virksomheder, gældsproblemer og mangel på at finde kunder, der er villige til at betale for produkterne fra deres opstart.

En opstart er en interessant forretningsidé, der har potentiale til at blive en stor virksomhed. En opstart er enten en produkt- eller servicevirksomhed. Nogle startups går til en helt ny industri, mens nogle bygger på det, der allerede findes.