Govtech-programmet

GovTech-programmet er en udfordringsbaseret indsats, som har til formål at understøtte øget samarbejde mellem det offentlige og teknologivirksomheder om innovative løsninger på Erhvervsministeriets område. Govtech-programmet skal desuden i lille skala teste nye virkemidler, der skal styrke matchet mellem govtech virksomheder og den offentlige sektor.

Danmark er det land i verden, som ifølge FN er bedst til offentlig digitalisering. Men det er vigtigt konstant at være på forkant med teknologisk innovation for at kunne forbedre offentlige ydelser og forløse det uudnyttede vækstpotentiale. Derfor skal vi være endnu bedre til at understøtte samarbejdet mellem myndigheder og tech-virksomheder.

Udfordringer

Gennem programmet vil PUBLIC bistå virksomhederne og yde rådgivning samt støtte.

Erhvervsministeriet arbejder for at udbrede en mere problemdreven tilgang til offentlige udbud. Du kan bl.a. læse mere herom på:

Challenges.dk

Om os

PUBLIC Denmark

Kiann Stenkjær HeinDirektør Danmark
Tidligere chef for digitalisering og IT-strategi i Skatteministeriet,. 20+ års erfaring i den danske central- administration og internationale organisationer, herunder FN HQ i New York

PUBLIC Denmark

Julie RømerProgramleder, Denmark
Tidligere program leder ved DTU Entrepreneurship og Open Entrepreneurship, DTU. Yderligere international erfaring med startup programmerne EU-XCEL (H2020 program), European Venture Program (EuroTech Alliance program) og Young Innovators Competition (ITU Telecom, FN)

Disruption Taskforce

Niels Martin AndersenSpecialkonsulent, Erhvervsministeriet / Disruption Taskforce
Projektleder på Erhvervsministeriets govtech-program og ansat i Erhvervsministeriets udviklingsafdeling, Disruption Taskforce. Niels er medstifter af platformsvirksomheden, Hilfr, og tidligere business development director i konsulentvirksomheden Rasmussen Global.

PUBLIC er en venture virksomhed der hjælper startups med at transformere offentlige ydelser. Dansk-ledet PUBLIC har kontorer i London, København, Berlin og Paris og er operatør på govtech-programmet.

LÆS MERE

PUBLIC is a venture firm that helps startups transform public services. Danish-led PUBLIC has offices in London, Copenhagen, Berlin and Paris and runs the GovTech Programme.

READ MORE

GovTech Programme

The GovTech Programme is a challenge-based initiative, which seeks to support, strengthen and further develop collaboration between the public sector and technology companies with innovative solutions for the Ministry of Industry, Business and Financial Affairs.

According to the UN, Denmark is the leading country in the world when it comes to public digitisation. Nevertheless, it is crucial to remain up to speed with the latest technological advances in order to further improve public services through new and innovative solutions. To achieve this, Denmark must become even better at supporting the collaboration between public authorities and tech companies.

Challenges

PUBLIC will support the companies throughout the programme and will offer advice to companies throughout the process.

The Ministry for Industry, Business and Financial Affairs is working to bring about a more challenge-driven approach to public tenders. You can read more about it here:

Challenges.dk

About us

PUBLIC Denmark

Kiann Stenkjær HeinDirector, Denmark
Former head of digitization and IT strategy in the Ministry of Taxation. 20+ years of experience in the Danish central administration and international organizations, including the UN HQ in New York

PUBLIC Denmark

Julie RømerProgramme Manager, Denmark
Former program leader at DTU Entrepreneurship and Open Entrepreneurship, DTU. Further international experience with the startup programs EU-XCEL (H2020 program), European Venture Program (EuroTech Alliance program) and Young Innovators Competition (ITU Telecom, UN)

Disruption Taskforce

Niels Martin AndersenSpecial Advisor, Erhvervsministeriet / Disruption Taskforce
Project manager at the Ministry of Business and Industry’s Govtech Programme and employed by the Ministry of Business Development’s Disruption Taskforce. Niels is the co-founder of Hilfr and a former business development director in the consulting firm Rasmussen Global.

KONTAKT / CONTACT

PUBLIC Denmark
Højbro Plads 8-10, 1200 København K

Kiann Stenkjær Hein | Direktør/Managing Director

Kiann@public.io
+45 3096 3630

public.io/denmark

KONTAKT / CONTACT

Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12, 1216 København

Niels Martin Andersen | Special konsulent/Special Advisor

nimaan@em.dk
+45 9133 7197

em.dk